کد خبر: 88704

صرفا در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم، قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک‌ها برگشت.

بازگشت  ۷ هزار میلیاردتومان از مفسدان مالی به خزانه دولت

سخنگوی قوه قضائیه:

در یک ناحیه دادسرای تهران، صرفا در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم، قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک‌ها برگشت.

همچنین ۱۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۵۴۳ دلار استرداد شد.

۲۹۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم امارات، ارز‌هایی است که توانسته‌ایم از متهمان و محکومان این پرونده‌ها وصول کنیم.

 

 

ادامه اخبار