کد خبر: 88720

وزیر نفت وعده های بسیاری در بخش بالادستی، میان دستی و پایین دستی به منظور توسعه این صنعت مطرح کرد که متاسفانه بخش عمده ای از این وعده ها روی کاغذ مانده است.

 6وعده وزیر نفت که روی زمین ماند / تحریم عامل همه ناکامی‌هاست؟

وزیر نفت وعده های بسیاری در بخش بالادستی، میان دستی و پایین دستی به منظور توسعه این صنعت مطرح کرد که متاسفانه بخش عمده ای از این وعده ها روی کاغذ مانده است.

 

ادامه اخبار