کد خبر: 88729

دولت آمریکا به منظور کاستن از احتمال دستیابی تهران به سلاح هسته ای، قصد دارد به شرکتهای روسی، چینی و اروپایی اجازه دهد تا به فعالیت خود در تأسیسات هسته ای ایران ادامه دهند

 آمریکا معافیتهای هسته ای ایران را تمدید می کند

دولت آمریکا به منظور کاستن از احتمال دستیابی تهران به سلاح هسته ای، قصد دارد به شرکتهای روسی، چینی و اروپایی اجازه دهد تا به فعالیت خود در تأسیسات هسته ای ایران ادامه دهند.

 

ادامه اخبار