کد خبر: 88733

مسائل مربوط به خصوصی‌سازی، تعاونی‌ها، مؤسسات اعتباری و خودروسازی‌ها ازجمله مشکلاتی است که بخشی از آنها به نظام پولی و بانکی کشور بازمی‌گردد

 

رئیس قوه قضائیه:

مسائل مربوط به خصوصی‌سازی، تعاونی‌ها، مؤسسات اعتباری و خودروسازی‌ها ازجمله مشکلاتی است که بخشی از آنها به نظام پولی و بانکی کشور بازمی‌گردد. 

همگان باید در جهت اصلاح ساختارهای فسادزا کار کنیم.

برخی افراد با طرح بعضی مسائل درباره لوایح یا معاهدات بین‌المللی مردم را می‌ترسانند.

مرجع شایسته برای بحث درباره لوایح مرتبط با FATF، دانشگاه و جامعه حقوقی است

 

ادامه اخبار