کد خبر: 88749

بعد از وضعیتی که پس از 6 سال برای برجام به‌وجود آمده، برخورد درست این‌است که مسئولین امر عذرخواهی کنند و روند کار را تصحیح نمایند.

منوچهر متکی در جمع نیروهای ولایی و ارزشی کرمان:

 بعد از وضعیتی که پس از 6 سال برای برجام به‌وجود آمده، برخورد درست این‌است که مسئولین امر عذرخواهی کنند و روند کار را تصحیح نمایند.

نسل جدید یاوران جوان رهبری هستند که جلوه‌ی آنان را در فضای مجازی می‌بینیم و این نوید خوبی است.

مردان دیپلماسی دولت وقتی گفتند امریکا محور مذاکرات است و بقیه ول‌معطل هستند، قبل از مذاکره قافیه را باختند.

شرایطی که در 6 سال اخیر در امور خارجه با آن مواجه بودیم ریشه در نوع نگاه دولت دارد که می‌گوید بی‌همگان به‌سر شود، بی‌غرب به‌سر نمی‌شود که این نگاه از مبنا و بنیان اشکال دارد و حاصل آن اینست که در هنگامه‌ی انتخابات می‌گویند برای حل مشکلات با کدخدا می‌بندیم.