کد خبر: 88763

روحانی :این صدای تعداد معدودی است و صدای شما مردم نیست!

روحانی در پاسخ به شعارهای مطالبه‌گرانه مردم  یزد پیرامون اقتصاد، گفت: این صدای تعداد معدودی است و صدای شما مردم نیست!

شعارها و دست نوشته‌های مردم در دیدار امروز رئیس جمهور، حاکی از نارضایتی عمومی بود.