کد خبر: 88764

آقای روحانی! شما چرا نگرانید؟ بگذارید قوه قضائیه به وظیفه‌اش عمل کند. دخالت در قوای دیگر ممنوع است.

رئیس جمهور در یزد گفته:

بردن چند نفر به دادگاه و نمایش آنها، مردم را راضی نمی‌کند....

آقای روحانی! شما چرا نگرانید؟ بگذارید قوه قضائیه به وظیفه‌اش عمل کند. دخالت در قوای دیگر ممنوع است. 

اتفاقا مردم از اینکه با فساد اقتصادی بخصوص در رده نزدیکان مسئولین برخورد شود، خیلی هم راضی‌اند.

شما از عملکرد ۶ ساله خود و وعده‌‌هایتان برای مردم بگوئید. قوه قضاییه هم کار خودش را می‌کند.

(دوران بیت‌المال بخور، دو قُلُپ هم آب روی آن) تمام شده.