کد خبر: 88819

آمریکا قاضی مقیسه و قاضی صلواتی را با ادعاهای حقوق بشری در فهرست تحریم قرار داد.

آمریکا دو قاضی ایرانی را تحریم کرد

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا قاضی مقیسه و قاضی صلواتی را با ادعاهای حقوق بشری در فهرست تحریم قرار داد.