کد خبر: 8966

عضو جبهه پایداری با بیان اینکه در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری حلقه مدیریتی کشور در دولت بنده گسترده تر می شود، گفت: کابینه ام با چهره های غیرمطرح در سطح ملی تشکیل می شود.

کامران باقری لنکرانی در حاشیه سفر خود به گیلان با اشاره به کابینه مورد نظر خود در صورت رٱی آوردن در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: دعوت ما از افراد در کابینه از اشخاص حقیقی است نه حقوقی و وابسته به گروه و جناح های مختلف هستند.

وی به برخی افراد حاضر در کابینه خود اشاره کرد و گفت: افرادی مانند دکتر داوودی که در مسائل اقتصادی و تدوین برنامه های دولت کمک های بسیاری به ما کرده اند، استاد تمام اقتصاد و معاون اول سابق رئیس جمهور فعلی از جمله افرادی است که در دولت آینده از آنها استفاده می کنیم.

عضو جبهه پایداری با بیان اینکه یکی از نقاط قوت دولت نهم و دهم گسترده کردن دایره مدیریتی کشور بود، یادآور شد: در گذشته مدیران از حلقه و جمع های محدودی انتخاب می شدند.

وی افزود: در صورت انتخاب بنده در انتخابات ریاست جمهوری، در دولت یازدهم حلقه مدیریتی کشور گسترده تر می شود و شاهد حضور نیروهای موفق استانی که در صحنه اجرایی کار کرده اند در دولت خواهیم بود.

باقری لنکرانی با تاکید بر اینکه باید از باندبازی های موسوم پایتخت نشینی جلوگیری کرد و یادآور شد: برخی از افرادی که در دولت ما حضور پیدا می کنند جزو کسانی هستند که ممکن است در سطح ملی چندان مطرح نباشند.