کد خبر: 9827

امیر علی امیری

آنچه باید این دوره انتخابات ریاست جمهوری را با دوره های گذشته متمایز کند چیست؟

در پاسخ به این پرسش، مواردی مطرح می شود که هرچند بسیار مهم است، وجه تمایز نیست؛ مثلاً مشارکت بالا، شرکت گسترده و حداکثری مردم در انتخابات، البته بسیار مهم و حیاتی است و قطعاً آثار مثبت شگفت انگیزی در وضعیت داخلی و خارجی کشور خواهد داشت.

سلامت انتخابات نیز از موارد بااهمیت است که موجب استحکام نظام، جلب اعتماد عمومی و ارزش گذاشتن به رأی مردم خواهد بود و البته موارد دیگری هم می توان برای آن برشمرد، لکن همان گونه که می بینیم، با همۀ اهمیتی که این موارد دارند و به ویژه مشارکت حداکثری که در اولویت درجه یک برای انتخابات قرار می گیرد، این وجه تمایز نیست؛ بدین معنا که در انتخابات دوره های گذشته هم لازم بوده و هم مورد توجه قرار گرفته است.

اما آنچه به نظر می رسد در دوره های پیش، قدری از آن غفلت شده و تحت الشعاع رقابت های انتخاباتی قرار گرفته، محصول انتخابات است؛ یعنی فردی که برگزیده ملت و نهایتاً رئیس جمهور شده است، تب پیروزی در انتخابات و برد انتخاباتی برای جناح های سیاسی و یا طرفداران و هواداران کاندیدا ها به قدری غلبه پیدا کرده که چهار سال زمان اداره کشور بعد از انتخابات توسط فرد منتخب کمتر مورد توجه قرار گرفته و نتیجتاًً زحمت مردم و مسئولین کشور در برگزاری یک انتخابات خوب و پرشور، به ظهور یک دولت کارآمد و مطلوب برای اداره بهتر کشور و تحقق اهداف جمهوری اسلامی منجر نشده است؛ بنابراین، به نظر می رسد پس از ده دوره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور، وقت آن رسیده که این بار نگاهی مؤثر تر و عمیق تر به کیفیت انتخاب به دور از جنجال های تبلیغاتی و انتخاباتی داشته باشیم و وجه تمایز این انتخابات را در این ببینیم که چه کسی را برای اداره چهار سال قوه مجریه کشور برمی گزینیم و سکان اداره اجرایی کشور را به دست چه کسی می سپاریم. توجه داشته باشیم روز تصمیم گیری ما برای چهار سال اداره کشور است، نه تنها برای برنده شدن در یک رقابت و مسابقه انتخاباتی.

اکنون به برخی نکات که در کیفیت این انتخاب باید به آن توجه داشت اشاره می کنیم:

۱ وضعیت کشور در چهار سال آینده و این که جمهوری اسلامی با چه چالش هایی در سال های آتی روبه روست: جمهوری اسلامی در سال های پیش روی، هم به دلیل فشار ها و دشمنی های خارجی و هم به دلیل بی برنامگی و سوء مدیریت های داخلی از نظر اقتصادی با مشکلات بارزی روبه روست و این مهم همین امروز هم اصلی ترین چالش کشور و مردم است و مدیریت اقتصاد کشور و هدایت آن به سمت بهبود وضعیت شاخص های اقتصادی از جایگاه خاصی در اداره کشور در چهار سال آینده برخوردار است؛ لذا مدیر منتخب مردم برای اداره کشور، باید توانایی، تخصص و صلاحیت انجام این کار را داشته باشد، چرا که نداشتن تخصص در اقتصاد در سال های پیش روی برای رئیس جمهور کشوری که از مشکلات اقتصادی رنج می برد، نقیصه ای جبران ناپذیر است و غفلت از آن، موجب تکرار وضعیت دوره های قبل، عمیق تر شدن ناهنجاری های اقتصادی و تحقق نیافتن پیشرفت کشور خواهد شد.

بنابراین، اصلاح وضعیت اقتصادی و رفاه و آرامش عمومی مردم و بهبود اشتغال و کاهش نرخ بیکای به عنوان ام المسائل بسیاری از مشکلات جوانان و ناهنجاری های اجتماعی و سرخوردگی نیروی فعال جامعه و هدر رفتن منابع، اموری هستند که با درایت یک رئیس جمهور آگاه و عالم به اقتصاد و مدیری قدرتمند برای اجرای راه های درمان بیماری های اقتصادی قابل حل شدن است.

۲ عمیق شدن اختلافات سیاسی در کشور و بروز رویارویی هایی که این اختلافات پدید آورده و می آورد، به حدی که گاه طرفین اختلاف، تنها به شکست طرف مقابل و جناح مقابل و حذف آن می اندیشند، حتی به بهای نادیده گرفتن منافع ملی انتخاب رئیس جمهوری از بین افراد درگیر، تشدید این اختلافات و تهدید وحدت کشور و ملت خواهد بود و بزرگ ترین پشتوانه کشور یعنی حمایت مردمی از نظام در چنین وضعیتی به خطر جدی خواهد افتاد؛ بنابراین، رئیس جمهوری برای سال های پیش رو مناسب خواهد بود که قادر به حل این اختلافات و نزدیک کردن طرف های اختلاف در کشور باشد؛ شخصیتی که صبغۀ جناحی و وجهۀ سیاسی یک طرفه و افراط و تفریطی نداشته باشد.

آنچه مطلوب است این که همۀ سلیقه های سیاسی در انتخابات برای جلب مشارکت مردم، کاندیدا داشته باشند، ولی انتخاب درست آن است که از میان کاندیدا ها کسی برگزیده شود که از طرف های افراطی این جناح ها نباشد؛ فردی که با انتخاب او هیچ جناحی اگر احساس پیروزی در انتخابات نمی کند، احساس شکست هم نکند و انتخاب وی را بهتر از انتخاب رقیب اصلی خود بداند.

۳ رویارویی بین المللی در صحنۀ سیاست خارجی با جمهوری اسلامی، از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد از طرف غربی ها با بهانه های گوناگون ادامه داشته و هرچند فراز و نشیب هایی داشته، لکن در دهۀ اخیر، روندی رو به افزایش داشته و به ویژه در چند سال اخیر با شدت بیشتری ادامه یافته و حاکی از حرکت غرب به سوی وضعیتی است که در آن تکلیف خود را با جمهوری اسلامی مشخص نماید.

طبیعتاً در سال های آتی، مدیری با کفایت و با تجربه در مدیریت وضعیت های بحرانی لازم است تا کشور را از این گردنه به سلامت بگذراند و ثبات سیاسی کشور را از هر گونه گزندی در امان دارد؛ افزون بر اینکه در صحنۀ بین الملل از حقوق جمهوری اسلامی به خوبی دفاع کرده، از ماجرا جویی و ایجاد تنش هم پرهیز کند. در بین کاندیدا ها، توجه به کاندیدای دارای مدیریت همه جانبه، فراگیر و فراجناحی و توانمند در به کارگیری همۀ افراد شایسته و با صلاحیت از سلایق گوناگون، از نکات مهمی است که نباید از آن غفلت کرد؛ البته اینکه کاندیدا بگوید همه را به کار می گیرد، کافی نیست، بلکه این که همۀ افراد توانمند حاضر باشند تحت مدیریت او قرار گیرند هم شرط است.

۴ و اما سال ۹۲ که مقدمه چهار سال ریاست جمهوری آینده کشور است، سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده است. این که در انتخابات، مردم شریف ایران قلۀ حماسه سیاسی را فتح کرده و رئیس جمهوری حماسه ساز برگزینند که حماسه اقتصادی را رقم بزند و در میادین سیاسی داخلی و خارجی کشور حماسۀ سیاسی مردم را پاس بدارد، این مهم از هر رئیس جمهوری بر نمی آید.

هم اکنون بر ما انتخاب کنندگان است که این بار اشتباه نرویم. آدرس غلط دهندگان دوره های پیش را بشناسیم و به آدرسی که می دهند، بدون مطالعه اعتماد نکنیم. آزموده را باز نیازماییم و به روش سعی و خطا کار نکنیم که دست کم چهار سال عمر گرانبهای یک مملکت در گرو تصمیم و رأی صحیح ماست. هستند کسانی که برای ملت ثابت کرده اند، حماسه آفرین بوده اند. بگذاریم حماسه سازان امتحان داده، عنان کشور را برای خلق حماسه های جدید به دست گیرند و با دستان ما، دست آن ها در اداره کشور باز شود.