کد خبر: 9828

اخیرا رئیس‌جمهور در سفر به خوزستان و قم در سخنرانی‌های خود از ادبیاتی استفاده می‌کند که نشان می‌دهد هم نقش خود به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و نیز رئیس‌جمهور مهرورز را به فراموشی سپرده است.

محمدکاظم انبارلویی: از ۲ ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و انتخابات شوراهای اسلامی دوره چهارم باقی مانده است. یکی از مسائل مهم در برگزاری انتخابات، موضوع امنیت و آرامش مردم در انتخاب گزینه های خودشان است.

دشمن از هم اکنون عزم خود را جزم کرده است تا سلامت انتخابات را از آغاز ثبت نام ها گرفته تا حین برگزاری و نیز اعلام نتایج، زیر سئوال ببرد. دشمن تلاش می کند از سوژه انتخابات برای افزایش منازعه قدرت در ایران به نفع خود سود ببرد. دشمن تلاش می کند تبلیغات انتخابات و نقد اضلاع قدرت را به سمت افشاگری پیش ببرد تا از این طریق به اسراری که دسترسی ندارد، دسترسی پیدا کند.

دشمن تلاش می کند گفتمان ضد انقلاب در انتخابات را بر گفتمان انقلاب غلبه دهد و مفاهیم کلیدی ولایت، عدالت و کارآمدی را زیر سئوال ببرد. دشمن تلاش می کند مشارکت سیاسی را به هر قیمت کاهش دهد و از آن به عنوان یک فرصت برای اثبات عدم مشروعیت مردمی نظام، نقض حقوق بشر و پرونده سازی علیه ملت سود جوید.

طبیعی است در این فضا رئیس جمهور باید به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در صف مقدم مقابله با دسیسه ها و توطئه ها و نیرنگ های دشمن قرار گیرد و نگذارد آنها به اهداف خود برسند.

یکی از شعارهای کلیدی دولت، مهرورزی است. تکیه کلام رئیس جمهور همیشه آن بوده که محبت، دوستی و برادری در کشور حاکم باشد. یادم می آ ید روزی رئیس جمهور، مهربانانه گفت: " عزیزان من حکومت نقش اول را در استقرار توحید، عدالت و محبت دارد. حاکمان می توانند عادل، موحد و مهرورز باشند. ما باید در حد توان و وسع خود به طرف مهرورزی حرکت کنیم. " (۲۲ اردیبهشت ۹۱ در دیدار با مردمتربت حیدریه)

اخیرا رئیس جمهور در سفر به خوزستان و قم در سخنرانی های خود از ادبیاتی استفاده می کند که نشان می دهد هم نقش خود به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و نیز رئیس جمهور مهرورز را به فراموشی سپرده است.

او می گوید: " به من گفته اند اگر زیاد حرف بزنی پدرت را در می آوریم. "
این گونه سخن گفتن در شان یک رئیس جمهور نیست.
معلوم نیست مخاطب او چه کسی است؟ حریف و رقیب او در این حرف زدن کیست؟ مردم سئوال می کنند چه کسی مایل به حرف زدن رئیس جمهور نیست. رئیس جمهور که هر روز حرف می زند و سخنان او در رسانه ها انعکاس می یابد. ده ها سئوال به این گفته، بار است و چون مخاطب به پاسخ آن نمی رسد مصداق روشن تشویش اذهان عمومی است.

یا رئیس جمهور فرموده اند: " دو زار در جیب مردم می گذاریم، عده ای جیغ می کشند. "
این گونه سخن گفتن در درجه اول تحقیرمردم است. مردم ما نیاز به این ندارند رئیس جمهور" دو زار" در جیب آنها بگذارد. اگر حق آنهاست منتی نباید گذاشت و اگر نیست چه اصراری بر این کار وجود دارد.

هر دریافت و پرداختی از سوی دولت تابع مقررات و قوانین کشور است. اگر در این مقررات چنین اجازه ای داده شده است رئیس جمهور وظیفه طبیعی خود را انجام می دهد. اگر نباید داده شود و کسی به این پرداخت انتقاد دارد نباید نقد او را به" جیغ" تعبیر کرد.
به نظر می رسد ادبیات رئیس جمهور محترم این روزها با نزدیک شدن به ایام انتخابات متناسب با وظایف و مسئولیت های ناشی از سوگندی که یاد کرده نیست.

او باید فضای سیاسی کشور را مدیریت کند تا مردم، انتخاب خود را انجام دهند و همان طور که در سوگند ریاست جمهوری در پیشگاه ملت گفته؛" امانتی را که ملت طی دو دوره به او سپرده اند، همچون امینی پارسا وفداکار به منتخب پس از خود بسپارد. " رئیس جمهور باید با استفاده از تجربه انتخابات سال ۸۸ که دشمن رای مردم را به تیر و تهمت تقلب آلود و به قول خود علامت سئوال روی نتایج انتخابات گذاشت، کاری بکند که هرگونه شبهه عدم سلامت یا دخالت دولت در انتخابات را با رفتار معقول خود از اذهان بزداید.

رئیس جمهور از هر حرف یا تحرکی که بهانه به بدخواهان بدهد، باید پرهیز کند تا بتواند یک انتخابات پرشور و گسترده را تدارک کند و نام نیک خود را به عنوان نقطه پایان خدمت دو دوره در تاریخ ایران ثبت نماید. کافی است براساس قاعده مهرورزی، این روزها کمی مهربانتر سخن بگوید. این توقع مردم و نخبگان است و فکر نمی کنم این انتظار خارج از طاقت او باشد.