مجموعه پوسترهای زیبا و قوی امیدان آینده با موضوع نوجوانان که همراه با بیاناتی از امیرالمومنین علیه السلام و امام خمینی و امام خامنه ای است ، به کوشش پایگاه مربی تهیه شده است و قابل استفاده در محیط های آموزشی و مساجد می باشد.

OmidaneAyande (1)OmidaneAyande (2)OmidaneAyande (3)OmidaneAyande (4)OmidaneAyande (5)OmidaneAyande (6)OmidaneAyande (7)

کد خبر : 74055