کد خبر: 79577

برگی از دفتر خاطرات انقلاب درکرمان /4

یادم می آید زمانی که ما با چادر به مدرسه میرفتیم یک روز یک مامور ساواک آمد وچادرهای ما را از سرمان کشید وآنها را در وسط حیاط مدرسه آتش زد.

صدیقه جبار پور  فرهنگی بازنشسته زمان انقلاب درگفت وگو با پایگاه تحلیلی خبری کرمان خبر در مرور خاطرات روزهای اعتراض مردم به حکومت پهلوی می گوید: فضای جامعه در زمان شاه پهلوی بر علیه دین واحکام اسلامی بود برخلاف شعارهای آزادی خواهی خبری از آزادی بیان در زمان حکومت پهلوی نبود واگر کسی حرفی از حق وعدالت میزد مسلما جایگاهش زندان های مخوف پهلوی ووچشیدن طعم شکنجه های  ساواک بود.

برقراری فضای دینی در جامعه کار سختی بود چرا که با برخورد جدی ماموران ساواک مواجه می شد وآنها از برپایی هرگونه مراسم مذهبی وعزاداری جلوگیری میکردند.

وی در ادامه افزود :یادم می آید زمانی که ما با چادر به مدرسه میرفتیم یک روز یک مامور ساواک آمد وچادرهای ما را از سرمان کشید وآنها را در وسط حیاط مدرسه آتش زد.

هرساله به مناسبت تولد شاه در چهارم آبان ماه اجبار دختران را به استادیوم های ورزشی میبردند تا تمرین رقص واواز کنند تا در روز تولد شاه به اجرای برنامه بپردازند وهرکسی که مخالفت میکرد تهدیدش میکردند که اگر نرقصی نمره تمام درس هایت صفر می شود،برخوردهای بدی با زنان ودختران با حجاب وچادری در کوچه وخیابن می شد آنها میخواستند به خیال خودشان راه تمدن را طی کنند.