ریان
ریان

ویژه ذاکرین و شعرا

استاد کارگاه : حجت الاسلام مصطفی کرمی

جمعه ده اردیبهشت ماه نود و پنج 

جمعه هفده اردیبهشت ماه نود و پنج 

جمعه بیست و چهار اردیبهشت ماه نود و پنج 

ساعت یازده الی سیزده

خیابان ستارخان، انتخای خیابان خسرو ، خیابان شهید قاسمی زادیان شرقی ، حسینیه حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام 

فاصله تا مترو طرشت حدود سیصد متر

حضور برای عموم آزاد است