کد خبر: 81051

براساس نظرسنجی موسسه پیو؛

یافته های موسسه پیو حکایت از شناخت کامل یهودیان آمریکایی نسبت به ماه رمضان و آگاهی اندک کاتولیک های اسپانیایی تبار به این ماه عظیم دارد.

 از ماه مبارک رمضان به عنوان مهم ترین و مقدس ترین ماه میان مسلمانان یاد می شود.رمضان در لغت از رمضاء به معناى شدت حرارت گرفته شده و به معناى سوزانیدن مى باشد. چون در این ماه گناهان انسان بخشیده مى شود، به این ماه مبارک رمضان گفته اند. پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى فرماید: «انما سمى الرمضان لانه یرمض الذنوب; ماه رمضان به این نام خوانده شده است، زیرا گناهان را مى سوزاند.»

ماه مبارک رمضان به جهت نزول قرآن کریم در آن و ویژگى هاى منحصرى که دارد در میان ماه هاى سال قمرى برترین است; قرآن کریم مى فرماید: «ماه رمضان ماهى است که قرآن براى هدایت انسان ها در آن نازل شده است.»

علاوه بر آن تمام کتب بزرگ آسمانى مانند: قرآن کریم، تورات، انجیل، زبور، صحف در این ماه نازل شده است. حضرت امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: «کل قرآن کریم در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شد، سپس در مدت بیست سال بر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و صحف ابراهیم در شب اول ماه رمضان و تورات در روز ششم ماه رمضان، انجیل در روز سیزدهم ماه رمضان و زبور در روز هیجدهم ماه رمضان نازل شد.»

در ماه رمضان خداوند متعال توفیق روزه دارى را به بندگانش داده است و در قرآن می فرماید; «پس هر که ماه [رمضان] را درک کرد، باید روزه بگیرد.»

ماه مبارک رمضان برای انسان افزون بر جنبه مادى و جسمى، داراى بُعد معنوى و روحى هم هست و هر کدام در رسیدن به کمال مطلوب خود، برنامه هاى ویژه را نیاز دارند، یکى از برنامه ها براى تقویت و رشد بُعد معنوى، تقوا و پرهیزگارى است; یعنى اگر انسان بخواهد خودش را از جنبه معنوى رشد و پرورش دهد و به طهارت و کمال مطلوب برسد، باید هواى نفس خود را مهار کند و موانع رشد را یکى پس از دیگرى بر دارد و خود را سرگرم لذت ها و شهوات جسمى نکند. یکى از اعمالى که در این راستا مؤثر و مفید است روزه دارى است، قرآن کریم مى فرماید: «... اى افرادى که ایمان آورده اید! روز بر شما نوشته شد، همان گونه که بر پیشینیان از شما نوشته شده، تا پرهیزگار شوید.»

دین اسلام و مفاهیم مرتبط با آن هم چون نماز و روزه به شکل روزمره در جهان امروز در حال گسترش بوده و پیروان بیشتری را به خود جلب نموده است. جهان غرب مهد علم و مسیحیت نیز از این مسئله مصون نمانده و در خلال دهه های اخیر با رشد روز افزون جامعه اسلامی در خود بوده تا آن جا که بنا بر برخی پیش بینی ها در طول چند دهه آتی، اسلام به بزرگ ترین دین در اروپا بدل خواهد شد.

با همه تفاسیر گفته شده، هم چنان جمع کثیری از شهروندان غربی با اسلام و مفاهیم اسلام آشنا نبوده و از قضا همین قشر بیش از سایرین مورد هدف سودجویان قرار گرفته و در ذهنیت آنان تصاویری منفی از اسلام و مسلمانان جا انداخته می شود.

موسسه پیو در یک نظرسنجی که در میان شهروندان غیر مسلمان آمریکایی (عموما مسیحیان) صورت داده در پی برآورد اطلاعات مذهبی آنان نسبت به سایر ادیان برآمده است. این نظر سنجی شامل 11 سوال می باشد که که برخی از آنان در رابطه با مفاهیم دینی یهودیت، بودائیسم و هندوئیسم می باشد، با این حال دو سوال از آمریکایی ها در مورد دو مفهوم اسلامی ماه رمضان و کتاب مقدس قرآن می باشد.

بر اساس نظرسنجی موسسه معتبر پیو، تنها 54 درصد از آمریکایی ها به درستی پاسخ داده اند که قرآن کتاب مقدس مسلمانان می باشد. در رابطه با آشنایی با ماه رمضان میزان کمتر نیز بوده و تنها 52 درصد از آمریکایی ها اطلاع دارند که رمضان ماه مقدس مسلمانان می باشد.

سایر سوال ها مربوط به آگاهی های مذهبی شهروندان آمریکایی نسبت به سایر ادیان می باشد. افراد مورد سوال قرار گرفته به ترتیب از بالا به پایین عبارتند: جمع حاصله، مسیحی، پروتستان، سفید پوستان انجیلی، عمده سفید پوستان، سیاه پوستان پروتستان، کاتولیک ها، سفید پوستان کاتولیک، اسپانیایی تبارهای کاتولیک، مورمون ها، یهودی ها، کارش ها، خدا ناباوران و هیچ باوران. ردیف اول سوال ها نیز مربوط به اسلام می باشد که اولین گزینه ماه رمضان و دومی کتاب مقدس قرآن است.

نکته حائز اهمیت در باب آشنایی با قرآن و ماه مبارک رمضان آن که، یهودیان با 90 درصد پاسخ درست، بیشترین آگاهی را از ماه رمضان مبنی بر تعلق آن به مسلمانان داشته و 80 درصد پاسخ دهندگان یهودی نیز قرآن را می شناخته اند. پس از یهودیان، خدا ناباوران بیشترین اطلاع را از قرآن و ماه رمضان در دست داشته اند و این در حالی است که تنها 23 درصد از کاتولیک های اسپانیایی تبار آمریکا، قرآن را می شناخته و فقط 36 درصد از آنان می دانسته اند که ماه رمضان متعلق به مسلمانان است.

یافته های موسسه پیو نیز اذعان دارد که به طور کلی یهودیان با میانگین 77 درصد و خدا ناباوران با میانگین 69 درصد بیش از سایر آمریکایی ها نسبت به بنیان های دین اسلام مطلع بوده اند.