کد خبر: 82880

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان گفت: در ایام فاطمیه میزبان ۱۸ شهید گمنام خواهیم بود که یکی از آن ها شناسایی شده است و روز دوشنبه این مهمانان به شهر کرمان ورود پیدا می کنند که در فرودگاه کرمان برنامه استقبال از شهدا را برنامه ریزی کرده ایم و تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مراسم استقبال از ۱۸ شهید را خواهیم داشت.

مهدی ابوالحسنی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان در نشست مطبوعاتی با حضور اصحاب رسانه، خبرگزاری ها و مطبوعات گفت: در ایام فاطمیه میزبان ۱۸۸ شهید گمنام خواهیم بود که یکی از آن ها شناسایی شده است و روز دوشنبه این مهمانان به شهر کرمان ورود پیدا می کنند که در فرودگاه کرمان برنامه استقبال از شهدا را برنامه ریزی کرده ایم و تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مراسم استقبال از ۱۸ شهید را خواهیم داشت.

 

ابوالحسنی تشریح کرد: در شب دوشنبه مراسم وداع از شهداء در بیت الزهرا واقع در  خیابان شهید رجایی برگزار خواهد شد که برخی از این شهداء جزو شهدای غواص هستند، همان شهیدی که هویت او مشخص شد شهید حسن عبداللهی متعلق به شهر رفسنجان است.

 

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان ابراز کرد: شهدایی که در این مقطع می آیند در یازده محل تدفین خواهند شد و چهار دانشگاه آزاد کهنوج، دانشگاه جیرفت، صنعتی رفسنجان و دانشگاه پیام نور کرمان پس از سال ها درخواست و انتظار  میزبان شهداء خواهند بود که در حال حاضر  این توفیق نسیب مراکز آموزشی در کرمان شده است و ۷ شهید در این مراکز دفن خواهند شد که دو شهید در کهنوج، دو شهید در جیرفت و یک شهید در دانشگاه صنعتی رفسنجان و دو شهید در دانشگاه پیام نور کرمان تدفین و تشییع خواهند شد.

 

ابوالحسنی اظهار کرد: روز چهارشنبه یعنی در شب شهادت حضرت زهرا س این شهداء تشییع خواهند شد و در شش شهری که میزبان شهداء روز پنجشنبه مراسم تدفین انجام می شود که در شهر هنزاء دو شهید، شهر بلورد دو شهید، خواجه شهر سیرجان دوشهید، انار یک شهید امین شهر دو شهید و جبالبارز دو شهید و یک شهید هم در شهر رفسنجان دفن می شود که هویت وی مشخص شده است.

 

وی افزود: دو شهیدی که در خواجه شهر سیرجان دفن می شوند یکی از آن ها ۲۴ ساله و متعلق به عملیات خیبر است که پیکر او در جزیره مجنون تفحص شده  و در سال ۱۳۶۲ به شهادت رسیده است و پیکر شهید دوم در عملیات محرم در شرق دجله تفحص شده است که ۱۹ ساله و در سال ۱۳۶۲ به شهادت رسیده است.

 

ابوالحسنی در خصوص شهیدی که در شهر انار تشییع و  تدفین می شود، عنوان کرد: در شهر انار شهیدی را قبلا دفن کرده ایم که این شهید هم در کنار او دفن می شود و متعلق به عملیات بدر است که در شرق دجله تفحص شد و ۱۹ ساله بوده و در سال ۱۳۶۳ به شهادت رسیده است.

 

 

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان در ادامه یادآور شد: در امین شهر رفسنجان دو شهید دفن می شود که یک شهید ۲۰ ساله متعلق به عملیات بدر بوده  و در شرق دجله تفحص شده است و در سال ۱۳۶۳ به شهادت رسیده است و شهید دوم ۲۰ ساله بوده و در سال ۱۳۶۷ در منطقه زبیداد به شهادت رسیده است.

 

ابوالحسنی گفت: دو شهیدی که در شهر هنزاء دفن می شوند یکی از آن ها ۱۸ ساله و متعلق به عملیات بدر بوده و در شرق دجله تفحص شده  و در سال ۱۳۶۳ به شهادت رسیده است و دیگری ۲۲ ساله و در سال ۱۳۶۷ در منطقه زبیداد به شهادت رسیده است.

 

وی در خصوص دو شهیدی که در دانشگاه جیرفت تشییع و تدفین می شوند، اظهار کرد: دو شهیدی که در دانشگاه جیرفت دفن می شوند یکی از آن ها ۲۳ ساله و متعلق به عملیات بدر بوده  و در شرق دجله تفحص شده است که در سال ۱۳۶۳ به شهادت رسیده است و شهید دیگر ۱۹ ساله و متعلق به عملیات محرم بوده است که سال ۱۳۶۱ در منطقه شرهانی به شهادت رسیده است.

 

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان در رابطه با دو شهیدی که دانشگاه کهنوج دفن خواهند شد، عنوان کرد: یکی از آن ها ۲۱ ساله و متعلق به عملیات بدر است و در شرق دجله تفحص و در سال ۱۳۶۳ به شهادت رسیده است و شهید دوم در ۲۰ سالگی و در سال ۱۳۶۷ در منطقه زبیداد به شهادت رسیده است.

 

ابوالحسنی افزود: شهیدی که در جبالبارز دفن می شود ۲۴ ساله و  متعلق به عملیات بدر است که در سال  ۱۳۶۳ به شهادت رسیده است و شهدایی که در دانشگاه پیام نور کرمان دفن خواهند شد یکی از آن ها ۲۴ ساله بوده و در شرق دجله تفحص شده و در سال ۱۳۶۳ به شهادت رسیده است و یکی از شهدای دیگر دانشگاه پیام نور ۲۳ ساله بوده که در عملیات ایذایی ولفجر ۸ در سال ۱۳۶۴ به شهادت رسیده است.

 

وی افزود: شهیدی که در دانشگاه صنعتی سیرجان دفن خواهد شد متعلق به عملیات والفجر ۱ است که در ۲۰ سالگی و در سال ۱۳۶۱ در منطقه فکه به شهادت رسیده است.

 

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان در پایان خاطر نشان کرد: بالغ بر ۵۰ هزار شهید مفقود وجود دارد که تعداد زیادی از آن ها شناسایی شده است ولی برای اینکه در آینده امکان شناسایی باشد از همه شهدایی که به عنوان شهید گمنام در استان های مختلف تدفین و تشییع شده اند یک قطعه در تهران نگه داری شده می شود به عبارتی هر شهید یک شناسنامه و در بانک اطلاعاتی یک قطعه دارد که در صورت شناسایی به خانواده وی اطلاع داده می شود.

شهید گمنام