کد خبر: 89195

به گزارش اختصاصی "کرمان خبر" ؛ مردادماه سال جاری ، کسر 45 درصد از حقوق دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در ازا هزینه خوابگاه و سرانه غذا و... ، واکنش جمع کثیری از این قشر را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت . حالا اما در اتفاقی نادر، عدم واریز عیدی دانشجو معلمان "کرمان", موجب رنجش و واکنش آنان شده است.

به گزارش اختصاصی "کرمان خبر" ؛ مردادماه سال جاری ، کسر 45 درصد از حقوق دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در ازا هزینه خوابگاه و سرانه غذا و... ، واکنش جمع کثیری از این قشر را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت .

حالا اما در اتفاقی نادر، عدم واریز عیدی دانشجو معلمان "کرمان", موجب رنجش و واکنش آنان شده است.

در این راستا یکی از دانشجو معلمان در گفت و گو با خبرنگار ما تصریح کرد: بنا بر گفته وزیر آموزش و پرورش در سال 98 و طبق6 ماده قانون مستخدمین دولت ،تمام دانشجو معلمان مشمول دریافت عیدی می شوند و برای معلمان کرمان جای سوال و ابهام اینجاست که چگونه می شود دانشجو معلمان سایر استان های کشور طبق قانون مشمول عیدی شوند اما معلمان کرمان امسال از این حق قانونی بی نصیب بمانند؟!

وی تاکید کرد: بر اساس شنیده ها طی بخشنامه ای این حق از دانشجو معلمان کرمان سلب شده اما هنوز ما چنین بخشنامه ای را رویت نکردیم،با این وجود در صورتی که وجود چنین بخشنامه ای هم کذب باشد و با پیگیری ها و رسانه ای شدن موضوع، در روز های آینده واریز عیدی صورت بگیرد؛ باز هم جای شکوه برای دانشجو معلمان کرمان باقی می ماند که چرا همچون سایر دانشجو معلمان در موعد مقرر عیدی دریافت نکردند!

با توضیحات این دانشجو معلم ، کرمان خبر به عنوان یک رسانه مردمی ، آماده دریافت و  انعکاس توضیحات و پاسخ مسئولین ذی ربط است تا مشخص شود چرا در این برهه با وجود مشکلاتی که بر معیشت مردم حاکم است این قشر فرهیخته از حق قانونی خود محروم شدند و چگونه است که این تبعیض و رویه غیرقانونی فقط مشمول دانشجو معلمان کرمان شده است؟! 

انتهای پیام/