کد خبر: 10065

نماینده تام الاختیار علی دایی با مسئولان باشگاه راه آهن برای تمدید قرارداد به توافقات اولیه رسید.

  مسئولان باشگاه راه آهن قصد دارند در فصل جدید علی دایی را در سکان هدایت تیم خود نگه دارند از همین رو دیداری را با نماینده تام الاختیار علی دایی داشتند و با او به توافقات اولیه رسیدند.

قرار است ظرف ۳ روز آینده قرارداد دایی با باشگاه راه آهن رسماً امضا شود.

ادامه اخبار