کد خبر: 13807

کی گفتم تیم را به من بدهید، آن را موفق می کنم؟ /حرف های عجیب ننویسید

رئیس کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت: با صحبت با ۳ یا ۴ تا از بچه ها تکلیف کادر فنی را تا دوشنبه مشخص می کنم.

علی پروین در پاسخ به این سوال که شما همه کاره پرسپولیس شده اید گفت: نه عزیز من، این خبرها نیست. من همیشه گفته ام که برای کمک به پرسپولیس دنبال پست و مقام نیستم. الان هم وظیفه ای به من سپردند که به خاطر این هواداران می خواهم روسفید از آن بیرون بیایم.

وی افزود: تا روز دوشنبه پس از صحبت با ۳-۴ تا از بچه های خوب و قدیمی پرسپولیس سعی خواهیم کرد تکلیف کادر فنی را روشن کنیم تا زمان برای گرفتن بازیکن و شروع تمرینات باشد.

پروین در خصوص اظهاراتش در کمیته فنی گفت: باز هم این جلسات تشکیل شد و هر چه خواستند برای خودشان می نویسند من کی گفتم پرسپولیس را به خودمان بدهید که موفق یا قهرمانش کنیم؟ نمی دانم این حرف ها چیست. پرسپولیس مال همه است و مردم گردن این تیم حق دارند و اگر هم در جلسه صحبت هایی شده این حرف ها نبوده و من امیدوارم از نوشتن برخی از حرف های عجیب خودداری کنند تا ما هم بتوانیم کار خودمان را بکنیم.