کد خبر: 27

مدیرعامل باشگاه داماش درباره سرنوشت کادر فنی این تیم هم گفت: پس از جلسه ای که امروز با درخشان داشتم تصمیم گیری در این رابطه برایم سخت است. قصد دارم امشب یا فردا با هواداران جلسه ای بگذارم تا بدانم حرف آن ها چیست به همین دلیل قرار است با حدود ۱۰۰ نفر از بزرگترهای آن ها صحبت کنم.

امیر عابدینی درباره جلسه دیروزش با مالک باشگاه داماش درباره اتفاقات پیش آمده در این باشگاه گفت: در پایان جلسه دیروز مقرر شد که آقای قویدل سر کار باقی بماند چون کناره گیری اش از داماش تقریبا محال است. همچنین قرار شد تصمیم نهایی را درباره کادر فنی من بگیرم.

مدیرعامل باشگاه داماش درباره سرنوشت کادر فنی این تیم هم گفت: پس از جلسه ای که امروز با درخشان داشتم تصمیم گیری در این رابطه برایم سخت است. قصد دارم امشب یا فردا با هواداران جلسه ای بگذارم تا بدانم حرف آن ها چیست به همین دلیل قرار است با حدود ۱۰۰ نفر از بزرگترهای آن ها صحبت کنم.

عابدینی در پایان گفت: کادر فنی کماکان سر تمرین ها حاضر نمی شوند و در بازی این هفته همچنان ناظمی و مرغوب تیم را هدایت می کنند.