کد خبر: 66722

بازیکن سابق داماش گفت: برخی آقایان با روح وروان من بازی کردند و شخصیت مرا زیر سوال بردند به همین دلیل داماش راترک کردم.

به گزارش افکارنیوز ، افشین چاووشی اظهار داشت: ۱۵ سال برای ملوان بازی کردم ولی درنهایت کاری کردند تا تیم شهرم را ترک کنم، احساس می کردم به آرامش نیاز دارم چراکه به شدت تحت فشار بودم.

وی ادامه داد: درنیم فصل مسابقات می خواستم راهی فجر شوم ولی مربیان اجازه ندادند وگفتند همه چیز درست می شود ولی در نهایت بومی ها کم کم از این تیم می روند.

چاووشی افزود: به خاطر پول راهی آلومینیوم هرمزگان نشدم بلکه می خواستم به آرامش برسم درتیم داماش به جز مشکلات مالی مسائل دیگری هم وجود داشت.

به هر حال دیگر جایز نبود بیش از این با شخصیت من بازی شود. پس ۲۰۰ میلیون از قرار دادم را بخشیدم و این تیم را ترک کردم امیدوارم هواداران باحمایت از داماش اجازه ندهند این تیم نابودشود.