کد خبر: 6781

حمید استیلی به دعوت گروه های سیاسی برای حضور در انتخابات شورای شهر پاسخ منفی داده است.

سرمربی و بازیکن سابق پرسپولیس در آستانه ثبت نام از کاندیداهای شورای شهر تهران پیشنهادهایی از گروه های سیاسی داشته. او یک پیشنهاد هم از حامیان چمران، رئیس فعلی شورای شهر داشته تا در کنار رسول خادم به عنوان چهره ورزشی لیست او کاندیدا شود.

استیلی در این مورد می گوید: « دعوت های زیادی شده از جانب جناح های مختلف تا در انتخابات شورای شهر، از لیست این جناح ها کاندیدا بشوم. اما من جمع بندی کردم و به این نتیجه رسیدم که در انتخابات شورای شهر کاندیدا نشوم و قطعا روی تصمیم خود می مانم. »

ادامه اخبار