کد خبر: 88137

توسط شناگر سیرجانی صورت گرفت

رئیس کمیته ثبت رکوردهای ورزشی گفت: رکورد شناگر سیرجانی با ثبت 10 ساعت غوطه‌وری روی آب بدون استفاده از دست در کتاب رکوردهای ورزش همگانی کشور به ثبت می‌رسد و مستندات آن به شرکت رکوردهای جهانی گینس ارائه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر، هادی رضایی در مورد این شناگر پراستقامت سیرجانی اظهار داشت: حاج‌اکبری بیشترین غوطه‌وری در آب بدون استفاده از دست‌ها را داشت و به مدت 10 ساعت در آب غوطه‌ور ماند.

رئیس کمیته ثبت رکوردهای ورزشی عنوان کرد: موفقیت وی در کتاب رکوردهای ورزش همگانی کشور به ثبت می‌رسد و تا پایان سال آینده با مستنداتی که جمع‌آوری کرده‌ایم به شرکت رکوردهای جهانی گینس ارائه خواهد شد.

احد حاج‌اکبری در این زمینه به خبرنگار فارس گفت: رکورد 10 ساعت دوچرخه را برای اولین بار در ایران به ثبت رساندم و تا به حال هیچ رکورد پای دوچرخه بدون استفاده از دست ثبت نشده است و از ساعت 10 صبح دیروز تا ساعت 20 با حضور داورهای مطرح در استخر دریادلان نیروی دریایی سیرجان توان خود را نشان دادم.

وی افزود: تفاوت استعدادها در هر انسانی هست و تفاوت‌های کوچک نتایج بزرگی را می‌آفریند و یک چیز خیلی جزئی می‌تواند با تلاش و زحمت موفقیت بزرگی را داشته باشد و من خستگی را خسته خواهم کرد.

فارس

انتهای پیام/