نتایج جستجو
  • طبق اظهارات دستگاه های دولتی تنها اطلاعات مربوط به ۱۹۹ ملک در تهران ارائه شده است در حالی که بازدیدها از وجود حدود ۱۱۳۰ ساختمان دولتی در پایتخت خبر می دهد.

  • معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهرا گفت: یک چهارم کشته های تصادفات رانندگی در کشورمان موتورسوار هستند.

  • نارضایتی کاربران از کیفیت خدمات اینترنتی که دریافت می کنند، موضوع تازه ای نیست و در این میان هیچگاه خسارتی بابت اختلالات و قطع و وصل شدن های مکرر به افراد پرداخت نشده اما با این وجود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بخشی را به شکایات مردمی اختصاص داده است.

  • معاون حقوقی، امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: بخش های مشکل دار طرح استخدام مهرآفرین حذف شده، اما سایر بخش های استخدام طبق قانون ادامه دارد.

  • جزئیات ضوابط ۳۵ بندی مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۹۳ کل کشور منتشر شد.

  • با تصویب دولت، تصویب نامه موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.

  • طرح استخدامی دولت دهم که به" مهرآفرین" معروف بود با تصویب هیات وزیران دولت یازدهم لغو شد.

  • با تصویب دولت، تصویب نامه موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.

  • کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۶۶ پیشنهاد" دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) " بررسی و مفاد آن را تصویب کرده است.

  • یک خانم به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی در شهریار حین رانندگی به شدت با دیوار یک باغ برخورده می کند.