احوال
  • سازمان ثبت احوال برای بازگرداندن امکان دریافت یارانه به افرادی که اشتباها در مراکز رسمی جزو اموات ثبت شده اند راهکاری را ارائه کرده است.

  • معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، گفت: شهروندان باید برای به روز کردن آدرس و ثبت تغییر نشانی خود در پایگاه اطلاعات جمعیت اقدام کنند.

  • ماجرای گواهی فوت افراد زنده از جایی شروع می شود که تعدادی از شهروندان به علت واریز نشدن یارانه خود به اداره مربوطه مراجعه می کنند و در عین ناباوری متوجه می شوند که فوت کرده اند اما خودشان خبر نداشتند و اسم آنها در لیست فوت شده های ثبت احوال درج شده و در نتیجه یارانه ای به آنها تعلق نمی گیرد.

  • از طریق سایت سازمان ثبت احوال سامانه خدمات الکترونیکی، مدارک هویتی مفقود شده خود را جستجو کنید.

  • افرادی که نام نامناسب دارند می توانند در اسرع وقت نام شان را تغییر دهند. اگر اسم شان جزو لیست اسم هایی باشد که در ثبت احوال قابل تغییر قید شده اند راه ساده تری پیش رو دارند و با مراجعه به سازمان ثبت احوال می توانند نام خود را تغییر دهند.

  • مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه ۱۴.۴ درصد از خانوارهای ایرانی بدون فرزند هستند، گفت: پژوهش انجام شده نشان می دهد که ۳۳ درصد خانوارهای ایرانی حداکثر دارای یک فرزند هستند.

  • معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تسهیلاتی برای تغییر نام در سازمان ثبت احوال ایجاد شده است و مکانیزم قانونی آن در شورای عالی ثبت احوال به تصویب رسیده است.

  • رئیس اداره طرح های ملی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: براساس آماری که در دو مرحله به سازمان ثبت احوال ارایه شد، طلاق در میان ازدواج های دانشجویی بسیار کمتر از آن چیزی است که در میانگین جامعه وجود دارد.

  • سازمان ثبت احوال اعلام کرد: ۲۰ هزار و ۴۸۱ مورد چند قلوزایی در سال ۹۱ به ثبت رسیده که از این تعداد، ۱۹ هزار و ۷۱۵ مورد دوقلو، ۷۴۷ مورد سه قلو، ۳۳ مورد چهارقلو و ۳ مورد پنج قلو می باشند.

  • سازمان ثبت احوال استان تهران نامهای پرطرفدار میان دختران و پسران را از ابتدای سال جاری تا کنون اعلام کرد.