بیژن زنگنه
  • وزیر نفت وعده های بسیاری در بخش بالادستی، میان دستی و پایین دستی به منظور توسعه این صنعت مطرح کرد که متاسفانه بخش عمده ای از این وعده ها روی کاغذ مانده است.