تکاوری
  • درگیری یگان تکاوری بم با اشرار مسلح در ریگان

    بر اثر درگیری یگان تکاوری بم با اشرار مسلح در شهرستان ریگان یک نفر شهید و یک مامور دیگر نیز مجروح شد.