جزایر
  • مشاور عالی رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد با بیان اینکه ۵ منطقه جدید به عنوان مناطق آزاد پیشنهاد شده است، گفت: یک پیشنهاد جدی هم مطرح شده است تا همه جزایر خلیج فارس را به مناطق آزاد تبدیل کنیم.

  • افزایش ۲۰۰ نفری جمعیت مردان نسبت به زنان در «جزایر فارو» ، مقامات این جزایر دانمارکی را بر آن داشت تا برای برقراری تعادل میان جمعیت زنان و مردان پیشنهاد وارد کردن «عروس» را به این منطقه بدهند.

  • نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سفر اعضای این کمیسیون به جزایر سه گانه خبر داد.