سازمان ملی جوانان
  • «لازم است سازمان ملی جوانان کشور با مأموریت رسیدگی به امور جوانان و کمک به شکوفایی استعداد آنان در حوزه‌های مختلف و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه‌های مسئول در حوزه جوانان احیا شود.»

  • وام ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش یافته اما مشکل آنجاست که برای دریافت وام 10 میلیون تومانی باید به مانند وام های گذشته از هفت خان بروکراسی اداری گذشت.

  • معاون وزیر ورزش:

    معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: یک جوان بیست و چند ساله چگونه می‌تواند مشاور باشد، از نظر من پروژه مشاور جوان نوعی جوان‌فریبی است.

  • نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اصولگرایان از اقدام دستگاه قضائی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت می کنند، گفت: بابک زنجانی حتما باید پاسخگوی اتهامات وارده به خود باشد.

  • محمدتقی حسن زاده از کاهش جمعیت جوان کشور خبر داد و گفت: براساس آخرین سرشماری ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور را جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ سال تشکیل می دهند که این جمعیت نسبت به سرشماری سال ۸۵،۴. ۵ درصد کاهش یافته است.

  • مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: مطمئن هستیم مراکز مشاوره تا حداقل ۳۰ درصد در کاهش آمار طلاق در کشور مؤثرند و قطعا در جهت شناخت واقعی تر و جدی تر جوانان برای ازدواج با یکدیگر حرکت خواهند کرد.