سود وام مسکن
  • سفره رنگین تسهیلات هم به داد بازار مسکن نرسید

    ورود تسهیلات مختلف مسکنی به بازار طی مدت اخیر هنوز نتوانسته قدرت خرید مردم را در خرید مسکن به دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات افزایش دهد.