صاف
  • کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز پدید ه غالب وزش باد و آسمانی صاف تا می ابری در مناطق استان پیش بینی می‌شود.

  • همه خواستار پوستی نرم و صاف هستند. در واقع، داشتن پوستی صاف و نرم در همه قسمتهای بدن مانند دست، بازوان، پاها و البته صورت، آن چیزی است که همگان به دنبال آن هستند.

  • یک چرخش بد گردن یا بد خوابیدن در طول شب می تواند باعث یک گرفتگی سخت و دردناک شود. اگر در اثر بالا رفتن از تعدادی پله زانو درد می گیرید یا اگر با بلند کردن کیسه خرید شب از کمردرد خواب تان نمی برد، علت آن می تواند ضعف ماهیچه های شما باشد.

  • پژوهشگران کشور صاف ترین میز اندازه گیری برای ساخت قطعات بخش صنایع تولید کردند که اعواج صفحه آن از بالاترین تا پایین ترین نقطه از ۴ میکرون تجاوز نمی کند.

  • براساس نقشه های پیش یابی هواشناسی در سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در شمال غرب کشور افزایش ابر رخ خواهد داد.