مجتبی اسدی
  • مجتبی اسدی از جوانان انقلابی و ولایی کرمان با حکم ریاست حوزه هنری کشور، به عنوان مدیر جدید این مجموعه منصوب شد و به‌زودی مراسم معارفه ایشان برگزار می‌شود.