محمدرضا شجریان
  • شجریان خودش هم می‌داند که با وجود همه اشتباهاتش و ایستادنش مقابل مردمش، مردم آن‌قدر مهربانند که تلاش می‌کنند تا اشتباهاتش را ببخشند و دوباره او همان شجریان نوا و آستان جانان شود.

  • یکی از نزدیکان شجریان اعلام کرد خبر دیدار حسن روحانی رئیس جمهور با محمدرضا شجریان صحت ندارد.

  • خواننده ای که اصلا اهل سیاست نیست:

    هنگامی که در سال ۸۸ علیرضا افتخاری محمود احمدی نژاد را در آغوش گرفت و چنان محکم فشرد که آه از نهاد رییس جمهور برآمد کسی تصورش را هم نمی کرد که دختر همین هنرمند در زمان غروب دولت احمدی نژاد پیغام بدهد که در آن روز پدرم در وضعیتی ناگزیر گرفتار آمده بوده و درواقع از او سوء استفاده شده!