محمدرضا قادر
  • محمدرضا قادر اظهار کرد: «در آبان ماه امسال بیش از ۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۲ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۸۰۵ دلار از استان صادر شده است که از نظر ارزشی ۱۴۲ درصد افزایش داشته است».