هواشناسی
 • کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر، در بعداز ظهر بارش‌های رگباری ، رعد و برق و وزش تند باد‌های لحظه‌ای در سطح استان پیش بینی می‌شود.

 • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز احتمال رگبار پراکنده و رعد برق در استان پیش بینی می‌شود.

 • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر، احتمال بارش‌های رگباری پراکنده و رعدبرق در برخی از مناطق استان پیش بینی می‌شود.

 • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعدبرق در برخی از مناطق استان پیش بینی می‌شود.

 • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر و بارش‌های رگباری در برخی از ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

 • کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر و وزش باد و از روز دوشنبه بارش‌های بهاری در استان پیش بینی می‌شود.

 • کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز وزش باد نسبتا شدید به همراه گردخاک در شرق استان پیش بینی می‌شود.

 • هواشناسی هشدار داد:

  رییس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان با بیان این مطلب که تغییرات محسوس دما را در این هفته نخواهیم داشت،گفت: بعدازظهر امروز وزش باد نسبتا شدید در شرق استان خواهیم داشت و همچنین احتمال وقوع طوفان شن در فهرج و ریگان وجود دارد.

 • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز، وزش باد نسبتاً شدید در شرق این استان پیش بینی می‌شود.

 • کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات شمال استان پیش بینی می‌شود.