وزش باد
 • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز احتمال رگبار پراکنده و رعد برق در استان پیش بینی می‌شود.

 • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر، احتمال بارش‌های رگباری پراکنده و رعدبرق در برخی از مناطق استان پیش بینی می‌شود.

 • کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر و وزش باد و از روز دوشنبه بارش‌های بهاری در استان پیش بینی می‌شود.

 • کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز وزش باد نسبتا شدید به همراه گردخاک در شرق استان پیش بینی می‌شود.

 • هواشناسی هشدار داد:

  رییس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان با بیان این مطلب که تغییرات محسوس دما را در این هفته نخواهیم داشت،گفت: بعدازظهر امروز وزش باد نسبتا شدید در شرق استان خواهیم داشت و همچنین احتمال وقوع طوفان شن در فهرج و ریگان وجود دارد.

 • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز، وزش باد نسبتاً شدید در شرق این استان پیش بینی می‌شود.

 • کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات شمال استان پیش بینی می‌شود.

 • رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

 • هواشناسی اعلام کرد:

  رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان با بیان این مطلب که تا آخر هفته افزایش ابر و وزش باد خواهیم داشت، ادامه داد: امروز شمال غرب استان مقداری کاهش دماخواهد داشت که به تدریج دما روند افزایشی خواهد گرفت.

 • کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر، رگبار پراکنده و وزش باد در استان پیش بینی می‌شود.