وزیر اطلاعات
  • در سفر دوروزه رئیس جمهور به کرمان وزیر اطلاعات به شهربابک، وزیر بهداشت به جیرفت و عنبرآباد، وزیر نیرو به زرند و کوهبنان، 'معاون رئیس جمهور در امور مجلس' به شهرستان‌های جنوبی و 'مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی' به شرق استان می‌آیند.