کد خبر: 15053

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قضات تعلیقی کهریزک دقایقی پیش و به ریاست قاضی مدیر خراسانی آغاز شد.

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قضات تعلیقی کهریزک دقایقی پیش و به ریاست قاضی مدیر خراسانی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

این جلسه همچون ۷ جلسه گذشته غیر علنی است و خبرنگاران پشت درهای بسته منتظر متهمان هستند.