کد خبر: 7865

آمارهای لحظه ای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که از ابتدای سال ۹۲ تا کنون بیش از ۱۰۶ هزار و ۶۵۸ مورد ولادت و همچنین بیش از ۲۶هزار و ۷۲۳ وفات در کشور رخ داده است.

  براساس آمارهای ثبت احوال از ابتدای سال ۹۲تا این لحظه ۱۰۶ هزار و ۶۵۸ نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد ۵۴ هزار و ۶۰۸ نفر پسر و ۵۲ هزار و ۵۰ نفر دختر بوده اند.

همچنین از اول سال تا کنون ۸۳ هزار و ۱۹۴ مورد ولادت در نقاط شهری و ۲۳ هزار و ۴۶۶ ولادت در نقاط روستایی انجام شده است.

همچنین تعداد افرادی که تا ظهر امروز در کشور متولد شده اند ۲ هزار و ۲۱۳ نفر بوده اند.

آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که تعداد فوت شدگان از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا این لحظه ۲۶ هزار و ۷۲۳ نفر بوده که ۱۴ هزار و ۱۶۳ نفر مرد و ۱۲هزار و ۵۶۰ نفر نیز زن بوده اند. همچنین ۵۵۷ نفر نیز از صبح تا ظهر امروز جان خود را از دست داده اند.

از میان فوت شدگان ۱۷ هزار و ۱۰۲ نفر در مناطق شهری و ۹ هزار و ۶۲۱ نفردر نقاط روستایی دار فانی را وداع گفته اند.

همچنین تعداد فوت شدگان ۰ تا ۱۴ ساله از ابتدای سال جاری تا ظهر امروز یک هزار و ۵۷۶نفر و فوت شدگان ۱۵ تا ۲۹ ساله دو هزار و ۱۳۷ نفر و فوت شدگان ۳۰ تا ۶۴ ساله، ۷ هزار و ۱۸۸ نفر و فوت شدگان ۶۵ ساله و بیشتر نیز ۱۵ هزار و ۸۲۳ نفر بوده است.

افزایش طبیعی جمعیت در سال ۱۳۹۲ تا این لحظه ۷۹ هزار و ۹۴۸ نفر و افزایش طبیعی جمعیت امروز نیز یک هزار و ۶۷۱ نفر بوده است.