تاریخ خبر: کد خبر: 9182 دریافت نسخه چاپی

افزایش ۴۰ درصدی قیمت حامل های انرژی

عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به تصویب ۱۰ میلیارد دلار درآمد دولت از محل فروش اوراق مشارکت ارزی و صکوک نفتی برای سال جاری گفت: افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس مصوبه تلفیق به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود.

افزایش ۴۰ درصدی قیمت حامل های انرژی
علی محمد احمدی در مورد مصوبات جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق گفت: در این جلسه بحث درباره ادامه ردیفهای درآمدی بودجه بود و وارد ماده واحده ها شدیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ افزود: امروز هیچ بحثی درباره هدفمندی یارانه ها نشد و مصوبه دیروز مجلس به قوت خود باقی است.

وی در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به تصویب ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی در سال جاری گفت: دولت تا حد مصوبه مجلس، اجازه افزایش قیمت در حاملهای انرژی دارد که به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

احمدی تصریح کرد: این افزایش می تواند در مورد نفت گاز ۸۰ درصد و بنزین ۱۰ درصد اثر داشته باشد، یا به طور متوسط ۳۰ درصد باشد و کار کارشناسی در این مورد به دولت واگذار شده است.

وی ادامه داد: در جلسه امروز نحوه تامین مالی پروژه های نفتی، فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی مطرح شد و رقم حداکثر ۱۰ میلیارد دلار از محل فروش اوراق مشارکت و صکوک نفتی همانند سال گذشته در نظر گرفته شد.

ارسال نظر

آرشیو
آرشیو

آخرین عناوین

آرشیو
<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>