آیت الله قرهی:

نکته­ی اول در مورد اربعین این است که اربعین حسینی(ع) فقط به عنوان یک عزاداری نیست. اربعین امام حسین(ع) و حتی راهپیمایی اربعین-که ما می بینیم میلیون ها نفر از…

آخرین عناوین

آرشیو